Formy
Wszystkie wykorzystywane przy produkcji kafli MEWA formy są wykonywane ręcznie. Dzięki temu każdy z wytwarzanych za ich pomocą kafli jest wyjątkowy i unikalny.

Mikrokruszywo
Specjalnie komponowane z piasków kwarcowych o ściśle określonych parametrach fizycznych i chemicznych, poddane specjalnemu procesowi technologicznemu, pozwalającemu na zwiększenie jednorodności masy kafli, a tym samym zminimalizowanie porowatości kompozytu.

Drobnoziarniste dodatki oraz domieszki najnowszej generacji
Wykorzystywane w produkcji kafli MEWA dodatki, dzięki swojej mikroskopijnej strukturze, pozwalają uzyskać produkt wysoce wytrzymały, o zwiększonej odporności na ogień i wodę oraz czynniki chemiczne i ścieranie. Równie istotnymi elementami ulepszającymi właściwości kompozytu są starannie dobierane, wysoce efektywne domieszki do betonu.

Cement
Bazę spoiwa dla wyrobów WARSSAWY stanowi biały cement portlandzki, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością i bardzo wysokim stopniem białości. Jego zastosowanie daje możliwość uzyskania dowolnego koloru kafli.

Pigmenty nieorganiczne
Stosowane do barwienia masy kompozytu pigmenty to najwyższej jakości drobno zmielone tlenki żelaza, chromu, kobaltu i tytanu, obejmujące bogatą paletę kolorów. Charakteryzują się wysoką jednorodnością barwienia, a także są odporne na działanie warunków atmosferycznych i promienie UV.

Pielęgnacja
Ostatnim bardzo istotnym etapem w tworzeniu każdego kafla jest etap pielęgnacji, który ma wpływ na jego ostateczny wygląd i właściwości użytkowe. Po wyjęciu z formy, produkt trafia do komory o wysokiej wilgotności lub też poddawany jest okresowej kąpieli, a następnie umieszczany w specjalnym pomieszczeniu, w którym w odpowiedniej temperaturze dojrzewa przez około miesiąc. Każdy kafel jest ściśle kontrolowany przez cały okres pielęgnacji. W końcu kafle są dokładnie czyszczone i dodatkowo zabezpieczane.